logo
zamknij

Klauzula informacyjna „Rodo”

Administratorem Danych osobowych użytkowników strony jest firma
„WIS” W.DZIK, S.DZIK SPÓŁKA JAWNA ul ul. Wojska Polskiego 27, 14-200 Iława KRS 0000148554

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora danych ,
„WIS” W.DZIK, S.DZIK SPÓŁKA JAWNA ul ul. Wojska Polskiego 27, 14-200 Iława KRS 0000148554 , informujmy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
  „WIS” W.DZIK, S.DZIK SPÓŁKA JAWNA ul ul. Wojska Polskiego 27, 14-200 Iława KRS 0000148554 , e-mail: 
  tawerna@kaper.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 3. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów realizacji usług oferowanych przez administratora
 4. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
 5. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
 6. wsparcia obsługi,
 7. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j –ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 8. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) –przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 9. odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą: firmy zapewniające wsparcie IT, firmy zapewniające wsparcie w celu prowadzenia księgowości dla administratora
 10. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 11. posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 12. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 13. podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy i udzieleniem odpowiedzi w drodze elektronicznej. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. –RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy
 14. Państwa dane nie będą poddane profilowaniu.
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Akceptuje
Więcej informacji